• I.K.A- Technik Sp. z o.o. Ul. | Mogilska 80 | 31-546 Kraków

Usługi

Systemy automatyki w farmacji

Zajmujemy się tworzeniem i modernizacją systemów sterowania automatycznego w maszynach i liniach technologicznych stosowanych w branży farmaceutycznej. Zakres prac obejmuje projekt, kwalifikację projektu kompletacja dostaw, uruchomienie, walidacja oraz serwis pogwarancyjny dla maszyn farmaceutycznych. Systemy sterowania wychodzące z naszej firmy są zawsze zgodne z GAMP 5, CFR 21 part 11 i innymi uregulowaniami w branży farmaceutycznej. Dodatkowo świadczymy usługi związane z przenoszeniem, montażem, uruchomieniem maszyn farmaceutycznych –nowych i używanych oraz walidacją. Jeżeli istnieje taka potrzeba, tworzymy stosowną dokumentację kwalifikacyjną oraz przeprowadzamy walidację.

ika@ikatechnik.com.pl

Masz pytania?

Klimatyzacja pomieszczeń czystych

Rozwój firmy odbywa się również w zakresie wykonawstwa nowych oraz modernizacji instalacji klimatyzacyjnych HVAC. Głównie dla zakładów farmaceutycznych i firm, które potrzebują środowiska wytwarzania o powtarzalnych i stabilnych parametrach. Zakres prac obejmuje projekt wykonawczy, kwalifikację projektu, kompletacje dostaw, uruchomienie, regulację, walidację oraz serwis pogwarancyjny systemów HVAC. Naszym klientom przedstawiamy kompleksową ofertę na klimatyzację pomieszczeń czystych, łącznie z projektami budowlanymi oraz propozycją technologii wykończenia ścian w pomieszczeniach. Instalacje klimatyzacyjne wyposażamy w systemy sterowania automatycznego BMS oraz RMS. Systemy sterowania i kontroli, wychodzące z naszej firmy, są zawsze zgodne z GAMP 5, CFR 21 part 11 i innymi uregulowaniami w branży farmaceutycznej.

ika@ikatechnik.com.pl

Masz pytania?

Komory klimatyczne i środowiskowe

Nasz firma wykonuje na zlecenie Użytkowników unikalne komory klimatyczne i urządzenia testowe wg dostarczonej specyfikacji testowej.
Firma wykonuje również serwis i modernizacje ww komór w ramach umów outsourcingowych oraz ich relokacje oraz przystosowywanie do pracy nowych warunkach pracy.